Położenie

Nadleśnictwo Sarbia jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Galeria zdjęć

Prezentujemy fotografie wykonane przez Michała Bartkowiaka - pracownika Nadleśnictwa Sarbia

Historia

Nadleśnictwo Sarbia powstało z połączenia w 1971 r. dwóch sąsiadujących ze sobą Nadleśnictw: Sarbia i Wyszyny.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

W dniu 28.11.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia: