KRONIKA KRONIKA

Zwierzyna została policzona

W dniach 27 i 28 lutego 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Sarbia przeprowadzono inwentaryzację wielkoobszarową zwierzyny metodą liczenia bezpośredniego ,,tyralierą".

Wcześniej takie inwentaryzacje przeprowadzono w roku 2013 i 2014.

W dniu 27 lutego w inwentaryzacji wzięło udział łącznie 59 osób z czego 33 osoby to myśliwi, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, 4 osoby to zaproszeni goście w tym pani dr inż. Aleksandra Kraśkiewicz i pan Jacek Więckowski – pracownicy Stacji Terenowej w Stobnicy Instytutu Zoologii UP w Poznaniu, a 22 osoby to pracownicy Nadleśnictwa Sarbia.

Z kolei w dniu 28 lutego w inwentaryzacji wzięło udział łącznie 57 osób z czego 31 osób to myśliwi, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego, 3 osoby to zaproszeni goście w tym pani dr inż. Aleksandra Kraśkiewicz i pan Jacek Więckowski, a 22 osoby to pracownicy Nadleśnictwa Sarbia i 1 osoba z Nadleśnictwa Potrzebowice.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia wykonano 8 prób, z czego każda próba obejmowała około 100 ha powierzchni lasu.  

Koordynatorem całego przedsięwzięcia był Damian Szcześniak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji i dokumentował jej przebieg oraz gromadził wyniki obserwacji.

Pogoda zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu sprzyjała podejmowanym działaniom.

W sobotę nad ranem odnotowano temperaturę -3oC, z kolei w niedzielę o tej samej porze: -1oC. W najcieplejszej porze dnia odnotowano odpowiednio temperaturę 9oC w sobotę i 12oC w niedzielę. Poza tym było bezwietrznie i sucho, nie odnotowano żadnego opadu.

W dniu 23 lutego br. koordynator inwentaryzacji dokonał za pomocą generatora liczb losowania powierzchni do przeprowadzenia obserwacji. W sumie wylosowano 30 powierzchni, z których wytypowano 16. Typując powierzchnie do przeprowadzenia obserwacji kierowano się następującymi przesłankami:

  • położenie wylosowanych powierzchni względem siebie,
  • równomierność rozłożenia powierzchni na obszarze Nadleśnictwa Sarbia,
  • dostępność powierzchni do przeprowadzenia obserwacji,
  • układ siedlisk w wylosowanych powierzchniach.

W trakcie obserwacji zainwentaryzaowano podstawowe gatunki zwierzyny występujące na terenie Nadleśnictwa Sarbia, a więc jelenie, sarny, dziki, zające i lisy. Czujnym oczom obserwatorów, ale również obiektywom aparatów nie umknęły też wilki będące ozdobą sarbskich lasów, a które jak wszystkim wiadomo objęte są ochroną prawną.

Bezpośrednio po zakończeniu prac terenowych rozpoczęto zestawianie wyników i obliczanie zagęszczenia oraz liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny. Dane te będą pomocne przy sporządzaniu rocznych planów łowieckich oraz nowych wieloletnich planów hodowlanych.

Wszystkim uczestnikom inwentaryzacji – myśliwym, leśnikom i przyjaciołom lasu serdecznie dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji.

 

Damian Szcześniak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia,

koordynator inwentaryzacji.