KRONIKA KRONIKA

XVII TURNIEJ LEŚNY W NADLEŚNICTWIE SARBIA

6 października 2016 roku na Ścieżce Dydaktycznej ,,Leśnik Gospodarzem Lasu" Nadleśnictwa Sarbia już po raz siedemnasty rozegrany został Turniej Leśny. Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i przybliżania pracy leśnika najmłodszym pokoleniom naszego społeczeństwa.

W związku z tym adresatami konkursu były szkoły podstawowe i gimnazja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Chodzieskiego i Obornickiego z zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia.                                                    

Patronat honorowy nad imprezą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszard Standio. Ponadto imprezę uświetnili zaproszeni goście w osobach Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa, Wicestarosty Powiatu Chodzieskiego Mirosława Juraszka, Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Bogdana Tomaszewskiego, Wicewójta Gminy Czarnków – Moniki Piotrowskiej, Wójta Gminy Ryczywół – Renaty Gembiak-Binkiewicz, przedstawiciela Burmistrza Miasta Czarnków – Alicji Szuta, Komendanta Powiatowego Policji w Pile – mł. insp. Piotra Skrzypkowiaka, Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Genowefy Klaczko, Sołtysa Wsi Sarbia –Sarbka – Longiny Wika, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile – Romana Chwaliszewskiego, Romualdy Bartkowiak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile, Naczelnika Wydziału Planowania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – Zenona Grasia, Głównego Księgowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – Teofila Stępnia, Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile – Sławomira Jaroszewicza, Piotra Mądrzaka reprezentującego Zespół Szkół Leśnych w Goraju, Dyrektora Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach - Beaty Maszewskiej, przedstawiciela Muzeum Okręgowego w Pile – dr. Jarosława Roli, emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia - Stanisława Gajowskiego, emerytowanego Leśniczego Nadleśnictwa Sarbia - Romana Rożka, emerytowanego nauczyciela biologii w Szkole Podstawowej w Kruszewie -  Melanii Anczyńskiej, prof. Andrzeja Michałowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Przemysława Niedzielskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ks. Bogdana Spychaj proboszcza parafii w Wyszynach, Stefana Wawrzyniaka – Prezesa Fundacji Gębiczyn, Sławomira Łapawy - podróżnika, emerytowanego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie- Jacka Kwapisa.

                                                                                                                         

Drużyny z 15 szkół podstawowych i 9 gimnazjów już od wczesnych godzin rannych rozgrywały poszczególne konkurencje:  

  1. „LEŚNA UKŁADANKA" - rozpoznawanie owoców, nasion, szyszek gatunków drzew i krzewów,
  2. ,,JAKIE TO DRZEWO" – rozpoznawanie drzew na podstawie próbek drewna,
  3. ,,CHRONIMY ŚRODOWISKO" – formy i sposoby ochrony środowiska,
  4. „LEŚNIK-MATEMATYK" - określanie szacunkowej miąższość drzew stojących,
  5. „DARZ BÓR" – tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
  6. ,,WIEM JAK ROŚNIE LAS" –  zasady hodowli lasu,

 

Rozwiązując postawione przed nimi zadania, uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa. Prezentowany poziom wiedzy był wysoki, a walka zaciekła i wyrównana. Jednak jak w każdym konkursie i tu wyłoniono zwycięzców.

Wśród szkół podstawowych najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa z Sarbi, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Huty, natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Ujściu.

W klasyfikacji gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum z Czarnkowa, drugie miejsce zajęło Gimnazjum z Romanowa Dolnego, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja Gimnazjum z Siedliska.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, które zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wręczono również wyróżnienia dla drużyn, które wykazały się dużą wiedzą z dziedziny gospodarki łowieckiej. Nagrody książkowe dla drużyn wyróżnionych – piękne albumy o tematyce myśliwskiej ufundował i wręczył Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Sławomir Jaroszewicz. Nagrody otrzymały: Szkoła Podstawowa z Sarbi i Gimnazjum z Romanowa Dolnego.

Nagrodę specjalną wręczyła także Pani Wójt Gminy Ryczywół Renata Gembiak-Binkiewicz, którą otrzymała Szkoła Podstawowa z Ryczywołu.

Nagrodę specjalną ufundował również Pan Stanisław Gajowski. Nagrodę tą otrzymała w klasyfikacji szkół podstawowych Daria Matuszczak, a w klasyfikacji gimnazjów Agata Englot.

Specjalny list do uczestników i organizatorów turnieju skierowała Pani Małgorzata Maria Janyska – Poseł na Sejm RP. Jego treść prezentujemy poniżej.

W ramach Dnia Otwartego Nadleśnictwa Sarbia między innymi dokonano powtórnego pochówku szczątek szkieletu ludzkiego wykopanego podczas prac archeologicznych prowadzonych latem na terenach leśnych.

Choć pogoda nie dopisała, atmosfera wśród uczestników była gorąca i to nie tylko za sprawą wyrównanej rywalizacji drużyn, ale także dzięki przygotowanemu ciepłemu posiłkowi.Organizatorzy Turnieju wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Sarbia Maciejem Strawą składają serdeczne podziękowania wszystkim jego uczestnikom oraz przybyłym gościom i już dziś zapraszają na kolejną edycję Turnieju.

Koordynator Turnieju Leśnego Maria Spychała