KRONIKA KRONIKA

XVI Turniej Leśny i Dzień Otwarty w Nadleśnictwie Sarbia

Siódmego października br. o godzinie 9.00 przy siedzibie Nadleśnictwa Sarbia stawili się uczniowie i ich opiekunowie by rozpocząć zmagania w ramach XVI Turnieju Leśnego.

Do udziału zgłosiło się czternaście szkół podstawowych oraz sześć gimnazjów.
Wszystkich uczestników turnieju oraz licznie przybyłych zaproszonych gości powitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia dr inż. Maciej Strawa.

Po oficjalnym otwarciu w odstępach 10-cio minutowych drużyny ruszyły na trasę ścieżki dydaktycznej „Leśnik Gospodarzem Lasu". Na trasie ścieżki zostały przygotowane konkurencje, które sprawdzały wiedzę uczestników turnieju. Do rozegrania organizatorzy przygotowali następujące konkurencje: „Leśna układanka", „Fauna lasu", „Flora lasu", „Pożar! Alarmuj!", „Darz Bór" oraz „Wiem jak rośnie las".
Wszystkie konkurencje wymagały od uczestników dużej wiedzy przyrodniczej oraz znajomości tematyki leśnej.
Po rozwiązaniu zadań turniejowych uczestnicy mieli czas na zwiedzanie wystaw przygotowanych przez nadleśnictwo oraz na zjedzenie ciepłego posiłku.

Przed uroczystym ogłoszeniem wyników turnieju, wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu przygotowanego przez pana Sławomira Łapawę pt. „Tatry polskie" i zobaczyć pokaz pracy i tresury psów myśliwskich przygotowany przez pana Krzysztofa Staniszewskiego. Zarówno wykład, jak i pokaz wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród młodzieży i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po pokazie nastąpiło podsumowanie XVI Turnieju Leśnego, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Wśród szkół podstawowych najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 z Czarnkowa, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Ujścia natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Romanowa Dolnego.

W klasyfikacji gimnazjów pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum z Krzyża Wielkopolskiego, drugie miejsce zajęło Gimnazjum z Gębic, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja Gimnazjum z Romanowa Dolnego.

Tradycyjnie już wręczono wyróżnienia dla drużyn, które wykazały się dużą wiedzą z dziedziny gospodarki łowieckiej. Nagrody książkowe dla drużyn wyróżnionych – piękne albumy o tematyce myśliwskiej ufundował i wręczył Łowczy Okręgowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile pan Sławomir Jaroszewicz. A wyróżniono: w kategorii szkół podstawowych Szkołę Podstawową nr 1 z Czarnkowa i Gimnazjum z Gębic – w kategorii gimnazjów.

Równolegle do zmagań na trasie turnieju odbywał się Dzień Otwarty Nadleśnictwa Sarbia w którym uczestniczyli zaproszeni goście. Czekał na nich bogaty program. Jednym z ważniejszych punktów tego programu była wycieczka do lasu podczas której została oficjalnie otwarta, wybudowana ze środków Unii Europejskiej, droga pożarowa nr 19.

W dalszej części wycieczki zaproszeni goście poznawali tajniki pracy leśników oraz zapoznawali się z najnowszymi technologiami pozyskania drewna. Na wszystkich gościach ogromne wrażenie zrobił prezentujący się podczas pracy harwester - maszyna, która ścina drzewo, okrzesuje je i wyrabia z niego konkretne sortymenty oraz forwarder – maszyna, która zwozi wyrobione sortymenty z powierzchni leśnej i układa je przy drodze wywozowej.

Wszystkim przybyłym gościom bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i już dzisiaj zapraszamy na dzień otwarty do Nadleśnictwa Sarbia w przyszłym roku.

Dziękujemy również za udział wszystkim uczestnikom XVI turnieju i ich opiekunom, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy. Zapraszamy do nas znów za rok!

Nadleśnictwo Sarbia