KRONIKA KRONIKA

XIV Turniej Leśny

Dnia 10 października 2013 roku na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej Nadleśnictwa Sarbia rozegrany został XIV Turniej Leśny.

        Dnia 10 października 2013 roku na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej Nadleśnictwa Sarbia rozegrany został XIV Turniej Leśny. W turnieju brały udział szkoły podstawowe i gimnazja z całego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz części Powiatu Pilskiego i Obornickiego, którą Nadleśnictwo Sarbia. obejmuje zasięgiem administracyjnym.
Patronat honorowy nad imprezą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile .
Drużyny 17 szkół podstawowych i 8 gimnazjów rozgrywały następujące konkurencje:
1. „LEŚNA UKŁADANKA" - rozpoznawanie owoców, nasion, szyszek, pędów i drewna gatunków drzew i krzewów,
2. ,,LEŚNIK ENTOMOLOG" – rozpoznawanie owadów,
3. ,,JAKI TO PTAK" – rozpoznawanie głosów ptaków,
4. „DARZ BÓR" - rozpoznawanie trofeów myśliwskich, tropów zwierząt, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
5. „LEŚNIK MATEMATYK" - określanie miąższości drzew stojących,
6. „KONKURENCJA NIESPODZIANKA",
Rozwiązując poszczególne konkurencje uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa i łowiectwa. Prezentowany poziom wiedzy był wysoki, a walka zaciekła i wyrównana.
W I kategorii wiekowej – szkoły podstawowe, zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Hucie natomiast w II kategorii wiekowej – gimnazja, najlepszą okazała się drużyna z Gimnazjum w Gębicach.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrody specjalne - czujniki dymu, ufundowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, otrzymali opiekunowie najlepszych drużyn z obu kategorii.
Albumy o tematyce łowieckiej, ufundowane przez Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego – Sławomira Jaroszewicza, otrzymały drużyny, które wykazały się najlepszą wiedzą w konkurencji ,,Darz Bór" poświęconej łowiectwu – Szkoła Podstawowa w Ujściu i Gimnazjum w Krzyżu Wlkp., (a nie jak błędnie ogłoszono - Gimnazjum w Gębicach). Za nieporozumienie przepraszamy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz przybyłym gościom i już dziś zapraszają na kolejną edycję Turnieju.

Redagowała: Maria Spychała