KRONIKA KRONIKA

Weryfikacja siedlisk leśnych Nadleśnictwa Sarbia

Od marca tego roku na terenie Nadleśnictwa Sarbia trwają prace siedliskowe polegające na weryfikacji siedlisk leśnych.

Prace siedliskowe prowadzą do opisania takich elementów siedlisk leśnych jak gleba poprzez wykonanie odkrywek glebowych i opisaniu właściwości fizycznych oraz chemicznych badanych gleb.

Kolejnym elementem podlegającym weryfikacji jest roślinność występująca na powierzchniach próbnych. Taka weryfikacja polega na wykonaniu zdjęcia fitosocjologicznego na powierzchniach próbnych czyli rozpoznania i opisania roślin występujących na danym terenie. Precyzyjne określenie gatunków roślin jest ważnym elementem rozpoznawczym siedliska i jego potencjału.

Nie bez znaczenia jest również znajomość historii i działań prowadzonych przez pokolenia leśników na tym terenie. Działania te nie pozostają bez znaczenia dla jakości siedlisk leśnych.

Informacje uzyskane podczas prac siedliskowych są podstawą prowadzonej gospodarki leśnej. Pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału naszych siedlisk oraz odpowiednie planowanie działań gospodarczych.

Prace terenowe polegające na weryfikacji siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Sarbia trwają od kwietnia br. Prace wykonywane są przez zespół specjalistów z Biura Urządzenia lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, a ich zakończenie przewidywane jest na koniec 2017 roku.