KRONIKA KRONIKA

Uczymy się liczyć zwierzęta

Już 27 – 28 lutego 2016 roku na terenie wszystkich nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

Z racji braku doświadczeń w tej kwestii większości kół łowieckich i nadleśnictw postanowiono, że zostaną przeprowadzone szkolenia
z zakresu organizacji wielkoobszarowej inwentaryzacji zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

Nadleśnictwo Sarbia mające doświadczenie z tą metodą inwentaryzacji z lat 2013
i 2014 zostało wybrane do poprowadzenia szkolenia i przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie.

18 lutego 2016 roku do naszego nadleśnictwa zawitali przedstawiciele nadleśnictw: Człopa, Durowo, Tuczno, Trzcianka, Kalisz Pomorski, Krzyż, Mirosławiec oraz przedstawiciele kół łowieckich.

Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia głównych założeń metodycznych i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny. Tą część poprowadził Jacek Zych przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Drugą prezentację pokazującą doświadczenia i dobre praktyki stosowane
w Nadleśnictwie Sarbia przedstawił Damian Szcześniak Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia.

Po części kameralnej przystąpiliśmy do praktycznego pokazania przebiegu inwentaryzacji. Na początku wszyscy zebrali się na odprawie przed pędzeniem próbnym, gdzie zostały przedstawione podstawowe informacje o przebiegu części terenowej. Zaczęto od podziału uczestników na obserwatorów stałych
i obserwatorów ruchomych. Każdy z obserwatorów otrzymał kartę obserwacji,
a obserwatorzy rozprowadzający także szkice terenu objętego liczeniem.

Kiedy odprawa dobiegła końca udaliśmy się do lasu, gdzie obserwatorzy zajęli wskazane miejsca i rozpoczęliśmy liczenie. Po skończonym pędzeniu wszyscy uczestnicy zebrali się na odprawie podsumowującej, gdzie koordynator inwentaryzacji zbierał dane o gatunkach, płci oraz ilości widzianych zwierząt.

Część terenową zakończyliśmy posiłkiem i krótkim spotkaniem podczas którego padało wiele pytań i wątpliwości dotyczących przygotowania, organizacji oraz przebiegu wielkoobszarowej inwentaryzacji zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Podsumowując Nadleśniczy Maciej Strawa zwrócił uwagę na kilka szczegółów organizacyjnych ułatwiających prowadzenie inwentaryzacji.

Na zakończenie Naczelnik Jacek Zwierzyńskich z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile podziękował Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia za wzorowo przygotowane szkolenie, a uczestników prosił o zastosowanie w swych nadleśnictwach dobrych praktyk pokazanych podczas szkolenia oraz o rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

                                                                                       Michał Krzysztofik