KRONIKA KRONIKA

Odnowienia 2015

W połowie marca br. Nadleśnictwo Sarbia przystąpiło do prac odnowieniowych, których celem jest ponowne wprowadzenie roślinności leśnej na obszary, gdzie wcześniej wykonano zręby. Zgodnie z zapisami w ustawie o lasach musi to nastąpić w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu.

Tak wczesne rozpoczęcie prac umożliwiły korzystne warunki atmosferyczne – ciepła i bezśnieżna wiosna.

Akcja odnowieniowa potrwa do końca kwietnia.

W tym czasie posadzimy ok. 1,80 mln szt. sadzonek w tym: 1,20 mln szt. sadzonek sosny pospolitej,
27 tys. sadzonek świerka pospolitego i modrzewia europejskiego, 165 tys. buka zwyczajnego, 78 tys. dęba bezszypułkowego oraz 330 tys. szt. sadzonek innych gatunków lasotwórczych i domieszkowych.
Powierzchnia do odnowień to ponad 180 ha zrębów zupełnych i częściowych oraz 60 ha podsadzeń produkcyjnych i poprawek upraw z lat poprzednich.