KRONIKA KRONIKA

Obchody 120-lecia Nadleśnictwa Sarbia

W sobotę 28 czerwca 2014 roku Nadleśnictwo Sarbia obchodziło Jubileusz 120 lecia istnienia w roku 90 lecia Lasów Państwowych.

Obchody rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Kruszewie mszą świętą koncelebrowaną odprawioną przez ks. Prob. Jerzego Ranke. Podczas mszy został poświęcony sztandar Nadleśnictwa Sarbia.


Poświęcenie sztandaru Nadleśnictwa Sarbia przez ks. Jerzego Ranke. (Fot. Radosław Napierała)

Po mszy św. odbyła się Uroczysta Narada Leśników przy siedzibie Nadleśnictwa Sarbia. Na naradę przybyli zaproszeni goście: Dyrektor RDLP w Pile Pan Ryszard Standio, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Tomasz Bugajski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Baumgart – zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Sławomir Jaroszewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Albert Tabaka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbi Renata Sikora z uczniami, prezesi kół łowieckich,  przedstawiciele zakładów usług leśnych świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Sarbia, odbiorców surowca drzewnego, dostawców i wykonawców usług, emeryci, renciści i wielu innych.
Po przywitaniu przez Nadleśniczego dr inż. Macieja Strawę wszystkich zebranych i wygłoszeniu referatu na temat gospodarki leśnej nadleśnictwa przez Zastępcę Nadleśniczego mgr inż. Damiana Szcześniaka, nadszedł uroczysty moment ceremoniału sztandarowego. Ceremoniał rozpoczął Pan Stanisław Gajowski Przewodniczący Komitetu Fundacyjnego odczytując Akt Fundacyjny Sztandaru Nadleśnictwa Sarbia. Po jego odczytaniu na scenę zaproszono fundatorów sztandaru, którzy w symboliczny sposób dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ oraz dokonali wpisu w akcie fundacyjnym. Należy podkreślić, że sztandar ufundowały 123 osoby i instytucje. Następnie głos zabrał Dyrektor RDLP w Pile Ryszard Standio, który odczytał Akt Nadania Sztandaru Nadleśnictwu Sarbia, po czym przekazał sztandar w ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy. Nadleśniczy podziękował za tak cenny dar będący symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy zawodowej leśników dla dobra polskich lasów i ojczystej przyrody. Po zaprezentowaniu sztandaru przez Nadleśniczego nastąpiło przekazanie go pocztowi sztandarowemu i uroczyste ślubowanie na sztandar pracowników Nadleśnictwa Sarbia.


Stanisław Gajowski odczytuje Akt Fundacyjny Sztandaru Nadleśnictwa Sarbia. (Fot. Radosław Napierała)

Dyrektor Ryszard Standio przekazuje sztandar Nadleśnictwa Sarbia Nadleśniczemu Maciejowi Strawie. (Fot. Radosław Napierała)

Po zakończeniu ceremoniału sztandarowego nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile nadał „Kordelasa Leśnika Polskiego" za szczególne zasługi dla leśnictwa: Damianowi Szcześniakowi, Mirosławowi Walerowskiemu i Stefanowi Sikorze. Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała Złoty Medal Zasługi Łowieckiej Romualdowi Dregerowi. Wielkopolski Sejmik Łowiecki w Poznaniu nadał Medal za Zasługi w Rozwoju Polskiego Łowiectwa: Zenonowi Jasińskiemu, Krzysztofowi Andrzejewskiemu i Tomaszowi Malińskiemu. Okręgowa Rada Łowiecka w Pile nadała Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa: Michałowi Krzysztofikowi, Maciejowi Krzysztofikowi i Adamowi Czarnemu. Za szczególne zasługi dla Nadleśnictwa Sarbia Nadleśniczy nadał ozdobną „Cechówkę Leśnika" Stanisławowi Gajowskiemu, Jerzemu Tarkowskiemu i Romanowi Rożkowi.

  
Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego. (Fot. Radosław Napierała)

  
Odznaczeni za zasługi łowieckie. (Fot. Radosław Napierała)

  
Odznaczeni za szczególne zasługi dla Nadleśnictwa Sarbia „Cechówką Leśnika" (Fot. Radosław Napierała)

Po zakończeniu Uroczystej Narady Leśników dokonano oficjalnego oddania do użytku budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia po zakończonym remoncie. Otwarcia dokonali Dyrektor RDLP w Pile, Wójt Gminy Czarnków, Starosta chodzieski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia.

  
Oficjalne otwarcie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia. (Fot. Radosław Napierała)

Po oficjalnym otwarciu budynku nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej przedwojennemu Nadleśniczemu Franciszkowi Piaskowi. Odsłonięcia dokonali bratankowie Franciszka Piaska.

  
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Nadleśniczego Franciszka Piaska. (Fot. Radosław Napierała)

Na koniec nastąpiło symboliczne otwarcie nowo powstałych ścieżek dydaktycznych Nadleśnictwa Sarbia. Otwarcia dokonali Marszałek Tomasz Bugajski, Marek Baumgart i Roman Rożek.

  
Otwarcie ścieżek edukacyjnych Nadleśnictwa Sarbia. (Fot. Radosław Napierała)

Uroczystości w Nadleśnictwie Sarbia zakończono wspólnym zdjęciem.

  
Wspólne zdjęcie uczestników Uroczystej Narady Leśników z okazji 120 lecia Nadleśnictwa Sarbia (Fot. Radosław Napierała)

Ten szczególny dzień nie dobiegł jednak końca po zakończeniu uroczystości w nadleśnictwie. O godzinie 21.00 w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu odbył się koncert z okazji 120 lecia Nadleśnictwa Sarbia oraz 90 lecia Lasów Państwowych pt. „Muzyka Lasem Inspirowana" w ramach Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny Śpiew w Starym Czarnkowie". Podczas koncertu można było usłyszeć muzykę myśliwską w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego, Zespołu Trębaczy Myśliwskich z Goraja i Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Wilk" Nadleśnictwa Sarbia oraz chórów i solistów, którzy wykonywali muzykę związaną z lasem.

  
Zespół Trębaczy Myśliwskich „Wilk" Nadleśnictwa Sarbia podczas koncertu „Muzyka Lasem Inspirowana". (Fot. Radosław Napierała)

Zapraszamy na fotorelację z festiwalu na facebook Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego