KRONIKA KRONIKA

Leśnicy Polscy patronem Zespołu Szkół w Gębicach

W dniu 20 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Gębicach odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum imienia - ,,Leśników Polskich". Zespół Szkół otrzymał także sztandar, na który wszyscy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Uroczystość rozpoczęła się do mszy świętej odprawionej w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Gębicach, tam też został poświęcony nowy sztandar.

Po nabożeństwie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół i ich rodzice w asyście pocztów sztandarowych ruszyli w uroczystym pochodzie przy akompaniamencie orkiestry w kierunku szkoły. Wśród zaproszonych gości było wiele znamienitych osobistości, m.in. przedstawiciele władz – rządowych, samorządowych, oświatowych, naukowych, lokalnych, sektora gospodarczego, a przede wszystkim reprezentanci  patrona – leśnicy. Po przemarszu i  części  oficjalnej, sztandar został przekazany na ręce dyrektor szkoły Beaty Maszewskiej.
Po tej części nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, umieszczonej w budynku szkoły.

Uroczystość zakończyła część artystyczna wykonana przez uczniów Zespołu Szkół w Gębicach.

Na koniec uroczystości zaproszono gości na poczęstunek, do zwiedzania szkoły, a także do złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Maria Spychała