KRONIKA KRONIKA

HIT 2014 dla Nadleśnictwa Sarbia

W dniu 3 marca 2015 roku w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu rozdano wyróżnienia ”Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionu 2014”.

Tytuł HIT II stopnia otrzymało Nadleśnictwo Sarbia- za rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
i wzbogacenie oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Sarbia w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promocji walorów przyrodniczych regionu.

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej możliwy był dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków własnych.

Nadleśnictwo Sarbia już od wielu lat czynnie angażuje się w edukację leśną społeczeństwa. Główne formy zajęć proponowane grupom odwiedzającym nadleśnictwo to  "lekcje w lesie", zajęcia na ścieżkach edukacyjnych, spotkania na szkółce leśnej, a także zajęcia w sali dydaktycznej. Zajęcia organizowane są przez cały rok i uczestniczą w nich  grupy w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, młodzież ponadgimnazjalna oraz osoby dorosłe. Tematyka spotkań dostosowana jest do pory roku, wieku osób biorących w nich udział oraz miejsca spotkania. 

Bazę edukacyjną Nadleśnictwa Sarbia tworzą trzy nowe leśne  ścieżki  edukacyjne, tj.:

  • "Leśnik Gospodarzem Lasu" ścieżka o długości 5 km na której odbywa się "Turniej Leśny" - konkurs początkowo przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, w roku 2010 rozszerzony na teren powiatów pilskiego, chodzieskiego i obornickiego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w 2014 roku wzięło w niej udział  – 26 szkół. "Turniej Leśny" jest najważniejszym przedsięwzięciem edukacyjnym nadleśnictwa organizowanym od 1999 roku.

Na ścieżce prowadzone są również zajęcia edukacyjne związane z tematyką  wielofunkcyjnej
i zrównoważonej gospodarki leśnej i pracy leśnika.

  • "Stary Las Uczy Nas", ścieżka o długości 800 m, której tematyka nawiązuje do historii nadleśnictwa, od jego powstania po czasy współczesne, porusza także zagadnienia związane z rozpoznawaniem drzew, nasion oraz ochrony przyrody i recyklingu. Na trasie ścieżki znajduje się plac zabaw.
  • "Śladami Wilka", ścieżka ponad 60 km - z  tablicami tematycznymi poświęconymi najciekawszym miejscom w nadleśnictwie, takim jak zabytkowa "Aleja Bukowa'', "Żwirownia''  w Jabłonowie, "Biała Kapliczka" czy tablice poświęcone łowiectwu,  a także "Rezerwat Źródliska Flinty" w leśnictwie Szklarnia.

2. Sala dydaktyczna i sala tradycji- wyposażone w różnego rodzaju eksponaty, tablice magnetyczne, sprzęt audio-video pozwalający na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć.

3. Szkółka Gospodarcza Jabłonowo– wyposażona w tablice tematyczne dotyczące szkółkarstwa. Odbywają się tu zajęcia z rozpoznawania drzew, nasion, siewek i sadzonek. Z racji bliskiego położenia zabytkowej "Alei Bukowej" również z ochrony przyrody.

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa jest bardzo obszerna i ma na celu wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz  budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

 

Redagowała: Maria Spychała