KRONIKA KRONIKA

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu

W ostatnich miesiącach na terenie Nadleśnictwa Sarbia realizowano projekt pn.: Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Sarbia – Ścieżka przyrodnicza „Śladami wilka" – część II dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość zadania:                      31 694,00 zł netto

Poziom Dofinansowania z WFOŚiGW:   63,11%

Okres realizacji:                                           26.09.2016 r. do 20.10.2016 r.

W wyniku projektu posadowiono na terenie Nadleśnictwa Sarbia osiem tablic edukacyjnych. Tablice zawierają treść edukacyjną związaną z ochrona przeciwpożarową terenów leśnych.