KRONIKA KRONIKA

100 milionów drzew do 2017 roku

W dniach 1 i 5 kwietnia br. grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Leśników Polskich w Gębicach włączyła się się do akcji sadzenia lasu pod hasłem "100 milionów drzew do 2017 roku".

Akcja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska, do którego zwróciła się organizacja ENO Programme Assiociation z Finlandii, prowadząca wirtualną szkołę i obsługująca sieć działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kampania skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat. Będzie trwała do roku 2017. Program tej kampanii przewiduje sadzenie rodzimych gatunków drzew w danym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wytypowanych tzw. Akcji (Dni) Sadzenia Lasu i uzyskaniu założenia głównego, czyli posadzenia 100 milionów drzewek. Do tej pory udało się posadzić około 20 milionów drzew.

Warto w tym miejscu dodać, że każdego roku polscy leśnicy sadzą ok. 500 milionów drzew.