Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Sarbia zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami położonymi na obszarze blisko 20 000 ha. Ponadto Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia sprawuje nadzór w imieniu Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nad lasami innych własności położonymi na powierzchni prawie 500 ha.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile znajduje się na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu obejmuje obszar dawnego województwa pilskiego. Obejmuje zasięgiem obszar na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. Obie te krainy przedzielone są Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, którą płynie Noteć.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapy lasów

Zapraszamy do przejrzenia mapy Lasów Państwowych oraz zapoznania się z portalem internetowym Banku Danych o Lasach.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.