Gekennzeichneter Inhalt

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2016 R.

W dniach 02.12.2016 r. i 05.12.2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisane zostały z Nadleśnictwem Sarbia umowy na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVII Turnieju Leśnego Sarbia 2016"

II. Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Sarbia – ścieżka przyrodnicza „Śladami wilka" – część II.

 

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt i Zastępca Prezesa Zarządu Pan Marek Zieliński, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.


Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

Nadleśnictwo Sarbia zrealizowało w latach 2012 - 2014 dwie operacje: 1) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Leśnik gospodarzem lasu" 2) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Stary las uczy nas".

Operacje realizowane zostały w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Całkowita wartość zadań: 185.593,00 zł

Udział środków własnych: 27.838,95 zł

Okres realizacji: listopad 2012 r. – maj 2014 r.

Zakres prac wykonywanych:

- wykonanie bram wejściowych na ścieżki,

- utwardzenie ścieżki na długości 600 m,

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych,

- wykonanie koszy na śmieci, ławostołów, kierunkowskazów,

- wykonanie, zamontowanie mostka-kładki,

- opracowanie i wydanie folderów

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, które stworzą możliwości aktywnego wypoczynku osobom odwiedzającym nasz region.

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2014 R.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wyposażenie ośrodka edukacyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Sarbia" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość zadania: 79.800,00 zł

Poziom dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 100%

Okres realizacji: 2014 r.

 

Powyższe przedsięwzięcie podniosło atrakcyjność miejsca tj. siedziby Nadleśnictwa Sarbia dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych poprzez możliwość prowadzenia warsztatów ekologicznych w ośrodku edukacyjnym  jak również nawiązanie do historii miejsca. 

Efektem  projektu jest wyposażenie  sal edukacyjnych w takie elementy jak: tablice do prezentacji (zestaw 12 szt.), tablice edukacyjne do powieszenia w sali – szt. 5, , labirynty wiedzy szt. 1, koło wiedzy szt. 1, Zgaduj zgadula szt. 1, skrzynie wiedzy 1 szt., ściana interaktywna „Piętra w lesie" szt. 1, gabloty z roślinami szt. 10, gabloty z owadami szt. 10, meble do eksponowania eksponatów edukacyjnych (witrynyi gabloty), książeczki edukacyjne wraz z kartami pracy „Labirynty wiedzy", „Lekcja dendrologii" i „Kto kogo zjada".

 

Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl