Położenie

Nadleśnictwo Sarbia jest jednym z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Galeria zdjęć

Prezentujemy fotografie wykonane przez Michała Bartkowiaka - pracownika Nadleśnictwa Sarbia

Historia

Nadleśnictwo Sarbia powstało z połączenia w 1971 r. dwóch sąsiadujących ze sobą Nadleśnictw: Sarbia i Wyszyny.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

W dniach 02.12.2016 r. i 05.12.2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisane zostały z Nadleśnictwem Sarbia umowy na dofinansowanie następujących przedsięwzięć: