Lista aktualności Lista aktualności

Złota Odznaka Związkowa „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Uroczystości obchodów 40 lecia RDLP w Pile które odbyły się w dniu 6 września 2018 r., w Centrum Promocji LP w Goraju, miały wyjątkowy charakter dla pracowników Nadleśnictwa Sarbia

W czasie uroczystości, sztandar Nadleśnictwa Sarbia odznaczony został Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

W 2017 r. Rada Regionu Pilskiego wystąpiła do Rady Krajowej ZLP w RP o przyznanie takiego wyróżnienia Nadleśnictwu Sarbia. Odznaka została nadana w grudniu 2017 r. i czekano na odpowiedni - doniosły moment aby dokonać jej nadania. W ocenie związkowców Regionu Pilskiego i kierownictwa RDLP w Pile najbardziej odpowiednim momentem są obchody 40 lecia RDLP w Pile, i tak się stało. Dekoracji sztandaru dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, przekazując jednocześnie na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy okolicznościowy grawerton. Jarosław Szałata w swoim wystąpieniu stwierdził, że tym wyróżnieniem uhonorowani zostają wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Sarbia za działalność w obronie interesów polskiego leśnictwa, troskę o rozwój i trwałość gospodarki leśnej. Jarosław Szałata osobno podziękował Nadleśniczemu Maciejowi Strawie za promowanie i działalność na rzecz podniesienia rangi zawodu leśnika. Nadleśnictwo Sarbia jest pierwszym nadleśnictwem i drugą instytucją w kraju uhonorowanym taką odznaką. Wcześniej w 2017 r. Złotą Odznakę Związkową przyznano dla Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.
       Jako Przewodniczący Zakładowej  Organizacji Związkowej ZLP w RP chcę podziękować wszystkim Pracownikom Nadleśnictwa Sarbia za ich solidarność i właściwe postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, obronę praw i godności zawodowej leśnika. Pomimo, niekiedy innego postrzegania tej samej sprawy, jak trzeba zawsze jesteśmy razem. Na koniec zacytuję mojego kolegę związkowca Marcina z Nadleśnictwa Czaplinek „Do indywidualnej oceny pracowników pozostaje działalność związkowa, jej skuteczność i przynależność do organizacji.” ( Leśnik 7-9. 2017 r. artykuł „Po co komu związki zawodowe”)

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku i podziękowaniem

                                                                                  "Darz Bór"

                                                                                           Przewodniczący ZOZ

         w Nadleśnictwie Sarbia ZLP w RP

                                                                                  Romuald Dreger