Lista aktualności Lista aktualności

XVIII TURNIEJ LEŚNY W NADLEŚNICTWIE SARBIA

Dnia 5 października 2017 roku na Ścieżce Dydaktycznej ,,Leśnik Gospodarzem Lasu” Nadleśnictwa Sarbia już po raz osiemnasty rozegrany został Turniej Leśny.

Dnia 5 października 2017 roku na Ścieżce Dydaktycznej ,,Leśnik Gospodarzem Lasu” Nadleśnictwa Sarbia już po raz osiemnasty rozegrany został Turniej Leśny. Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i przybliżania pracy leśnika najmłodszym pokoleniom naszego społeczeństwa. W związku z tym adresatami konkursu były szkoły z całego Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, oraz Powiatu Pilskiego, Chodzieskiego i Obornickiego z zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia. W turnieju wzięły udział reprezentacje 25 szkół.

Patronat honorowy nad imprezą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszard Standio. Współorganizatorem turnieju było Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego działające przy Nadleśnictwie Sarbia. Imprezę uświetnili zaproszeni goście w osobach Starosty Powiatu Chodzieskiego – Juliana Hermaszczuka, Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  - Bogdana Tomaszewskiego Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Marka Baumgarta, Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Mariana Wiśniewskiego , Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Sławomira Jaroszewicza,  

Drużyny z 12 szkół w I kategorii wiekowej (uczniowie w wieku 7-12 lat) i 13 szkół w II kategorii wiekowej (13-15 lat) już od wczesnych godzin rannych rozgrywały poszczególne konkurencje:     

 1. „LEŚNA UKŁADANKA” - rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów przy pomocy: owoców, nasion, szyszek, pędów i drewna  ,
 2. ,,LEŚNIK ENTOMOLOG’’ - rozpoznawanie owadów leśnych,
 3. ,,CHRONIMY PRZYRODĘ” - formy i sposoby ochrony przyrody,
 4. „LEŚNIK-MATEMATYK” - określanie masy  drewna stosowego,
 5. „DARZ BÓR” - tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
 6. ,,WIEM JAK ROŚNIE LAS” –  zasady hodowli lasu,

podczas których uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa. Prezentowany poziom wiedzy był wysoki, a walka zaciekła i wyrównana. Jednak jak w każdym konkursie i tu wyłoniono zwycięzców.

Wśród szkół w I kategorii wiekowej najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa z Sarbi, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnkowie, natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach.

W klasyfikacji II grupy wiekowej pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Nr 2 w Czarnkowie, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieleniu, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, które zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wręczono również wyróżnienia dla drużyn, które wykazały się dużą wiedzą z dziedziny gospodarki łowieckiej. Nagrody książkowe dla drużyn wyróżnionych – piękne albumy o tematyce myśliwskiej ufundował i wręczył Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Sławomir Jaroszewicz. Nagrody otrzymały:

 • w I kategorii wiekowej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu oraz

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej.

 • w II kategorii wiekowej - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu.

Nagrodę specjalną w postaci książek pt.: ,,Konstytucja dla dzieci” ufundowaną przez Panią Posłankę Marię Janyskę otrzymały szkoły w I kategorii wiekowej, które zajęły miejsce I-III.

Nagrodę specjalną ufundował również Pan Stanisław Gajowski, którą otrzymała Martyna Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Ujściu, Julia Dunal ze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach oraz Krzysztof Ślęga z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

Organizatorzy Turnieju przygotowali również szereg atrakcji:

 • wystawę prac pana Sławomira Łapawy pt. „Owady i inne stawonogi w fotografii”,
 • wystawę „Przyroda w obiektywie leśników” fotografie pracowników Nadleśnictwa Sarbia,
 • wystawę fotografii przyrodniczej ucznia Szkoły Podstawowej w Sarbi Michała Szembeka,
 • ekspozycję poświęconą pszczelarstwu udostępnioną przez pana Zygmunta Wizę.

Uczestnicy Turnieju mogli również wysłuchać wykładów:

- Pana Sławomira Łapawy pt.: „Owady i inne stawonogi w fotografii”,

  - Pani Romualdy Bartkowiak pt.: ,,Archeologia w lasach Nadleśnictwa Sarbia”.

Choć pogoda nie dopisała, atmosfera wśród uczestników była gorąca i to nie tylko za sprawą wyrównanej rywalizacji drużyn, ale także dzięki przygotowanej ciepłej strawie.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim jego uczestnikom oraz przybyłym gościom i już dziś zapraszają na kolejną edycję Turnieju.