Lista aktualności Lista aktualności

XIX TURNIEJ LEŚNY W NADLEŚNICTWIE SARBIA

Dnia 7 listopada 2018 roku na Ścieżce Dydaktycznej ,,Leśnik Gospodarzem Lasu” Nadleśnictwa Sarbia już po raz dziewiętnasty rozegrany został Turniej Leśny.

Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i przybliżania pracy leśnika najmłodszym pokoleniom naszego społeczeństwa. W związku z tym adresatami konkursu były szkoły podstawowe z całego powiatu czarnkowsko–trzcianeckiego oraz powiatów: pilskiego, chodzieskiego i obornickiego z zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Sarbia.

Patronat honorowy nad imprezą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Damian Szcześniak, który zaszczycił nas swoją obecnością w czasie Turnieju.
Ponadto imprezę uświetnili zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Bogdan Tomaszewski, Wójt Gminy Czarnków – Bolesław Chwarścianek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży – mł. bryg. Leszek Naranowicz,  Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie – insp. Piotr Ryżek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży – mł. insp. Przemysław Kozioł,  Proboszcz Parafii w Kruszewie – ks. Paweł Froelich, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz – Stanisław Zalewski, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz – Jan Filoda, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile – Sławomir Jaroszewicz,  emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia- Stanisław Gajowski, Starszy specjalista ds. edukacji leśnej RDLP w Pile - Grażyna Wolska, Starszy specjalista Służby Leśnej ds. koordynacji wdrażania projektów rozwojowych RDLP w Pile - Marzena Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Turystyki RDLP Piła – Magdalena Lubińska, emerytowany leśniczego Nadleśnictwa Sarbia – Roman Rożek, emerytowany nauczyciel biologii ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie – Melania Anczyńska, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - Jacek Kwapis, Prezes Związku Artystów Plastyków Oddział Czarnkowsko-Trzcianecki – Maria Frankowska, podróżnik - Sławomir Łapawa, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski - Jerzy Tarkowski, Przewodniczacu Honorowy Komitetu Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - Tadeusz Stachowski.

Drużyny z 11 szkół w I kategorii wiekowej (uczniowie w wieku 7-12 lat) i 12 szkół w II kategorii wiekowej (uczniowie w wieku 13-15 lat) już od wczesnych godzin rannych rozgrywały poszczególne konkurencje:

 • "LEŚNA UKŁADANKA” - rozpoznawanie owoców, nasion, szyszek, pędów gatunków drzew i krzewów,
 • "JAKIE TO DRZEWO?" – rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie próbek drewna,
 • "POŻAR! ALARMUJ!” – ochrona przeciwpożarowa w lasach,
 • "LEŚNIK-MATEMATYK” – określanie objętości kłody drewna,
 • "DARZ BÓR” –tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
 • "WIEM JAK ROŚNIE LAS” –  zasady hodowli lasu,

podczas których to uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa. Prezentowany poziom wiedzy był wysoki, a walka zaciekła i wyrównana. Jednak jak w każdym konkursie i tu wyłoniono zwycięzców.

Wśród szkół w I kategorii wiekowej najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa z Sarbii, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gębicach, natomiast trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Ujściu.

W klasyfikacji II grupy wiekowej pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnkowie, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Gębicach.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, które zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wręczono również wyróżnienia dla drużyn, które wykazały się dużą wiedzą z dziedziny gospodarki łowieckiej. Nagrody książkowe dla drużyn wyróżnionych – piękne albumy o tematyce myśliwskiej – ufundował  Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile Sławomir Jaroszewicz.

Nagrody otrzymały:

 • w I kategorii wiekowej - Szkoła Podstawowa w Sarbii oraz Szkoła Podstawowa w Ujściu,
 • w II kategorii wiekowej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czarnkowie.

Nagrodę specjalną  ufundował Pan Stanisław Gajowski, którą otrzymali:

 • Klaudia Szulc,
 • Karolina Maćkowiak,
 • Igor Jur.
 • Jakub Nadolny

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników w czasie Turnieju była możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej Pana Sławomira Łapawy pt.:,,Dzieci świata w fotografii Sławomira Łapawy” oraz wystawy prac plastycznych Związku Artystów Plastyków Oddział Czarnkowsko-Trzcianecki.
Duże zainteresowanie wzbudzał również wykład Pani Marzeny Wojciechowskiej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, prezentującej projekt pt.:,,Las Energii” i samochód o napędzie elektrycznym, który można było oglądać w trakcie Turnieju.

Pogoda dopisała, atmosfera wśród uczestników była gorąca i to nie tylko za sprawą wyrównanej rywalizacji drużyn, ale także dzięki przygotowanej ciepłej strawie.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim jego uczestnikom oraz przybyłym gościom i już dziś zapraszają na kolejną edycję Turnieju.