Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa inwentaryzacja zwierzyny metodą „pędzeń próbnych”

W związku z koniecznością stałej oceny zasobów leśnych tj. liczebności zwierzyny na podstawie polecenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

w dniu 3 marca br. przeprowadzono wielkoobszarową inwentaryzację zwierzyny metodą "pędzeń próbnych", która obejmowała teren będący w administracji Nadleśnictwa Sarbia (obwody łowieckie dzierżawione i wyłączone z wydzierżawienia). Inwentaryzacja została wykonana w dwóch grupach. Grupa I inwentaryzowała teren obrębu Sarbia – Leśnictwa Kruszewo oraz Jabłonówko, które stanowią część obwodu łowieckiego nr 69 dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 31 „Kruk” w Czarnkowie, Leśnictwo Jabłonowo, którego teren stanowi obwód łowiecki nr 48 Koła Łowieckiego nr 24 „Jeleń” w Ujściu oraz Leśnictwa Cisze, Gołepole oraz Jacewko wchodzące w skład obwodu wyłączonego z wydzierżawienia tj. Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Sarbia – obwód łowiecki nr 57. Grupa II inwentaryzacją objęła część obrębu Sarbia oraz Wyszyny – Leśnictwa: Drzązgowo, Jacewko, Gębice, Huta oraz Szklarnia wchodzące w skład OHZ Nadleśnictwa Sarbia oraz cześć obwodu łowieckiego nr 108 dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 55 „Bóbr” w Obornikach.

Łącznie inwentaryzację przeprowadzono na 14 zaplanowanych obszarach tj. 1 631 ha, co stanowi 8,5 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa Sarbia. Inwentaryzacja zwierzyny jest podstawą do opracowania Rocznych Planów Łowieckich na sezon 2018/19, który rozpoczyna się od 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 r.
W inwentaryzacji uczestniczyło łącznie 78 obserwatorów w tym: pracownicy nadleśnictwa – 27 uczestników, przedstawiciele kół łowieckich – 51 uczestników.

Opracował: Bartosz Skowroński