Lista aktualności Lista aktualności

Ważna informacja!

Ważna informacja!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Nadleśnictwo Sarbia informuje, że o dnia 1 kwietnia 2018 roku wniosek o szacowanie szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.