Lista aktualności Lista aktualności

Ocena prawidłowości odstrzału

W dniu 1 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Sarbia odbyła się coroczna ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

tj. jeleni – byków oraz danieli – byków pozyskanych na terenie obwodów kół łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Sarbia oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Sarbia. Ocenę prawidłowości odstrzału wykonano na podstawie dwóch składowych tj. wieku osobnika określoną w oparciu o stopień starcia zębów stałych w żuchwie oraz formy poroża. Łącznie komisja oceny dokonała oceny prawidłowości odstrzału 29 jeleni – byków oraz 5 danieli – byków.

Podczas oceny prawidłowości odstrzału myśliwi podziwiali poroże jeleni – byków oraz danieli – byków wyeksponowanych przez lokalnych pasjonatów poszukiwania poroża zwanych potocznie „zrzuto zbieraczami” lub „poszukiwaczami zrzutów”. Marzec oraz kwiecień jest czasem, kiedy w lesie można spotkać ich najczęściej.

Opracował: Bartosz Skowroński